Contact

Secretariaat
Voor vragen over onze vereniging en onze activiteiten, kunt u contact opnemen met:

R (René) van Rijn
Kostverloren 11
9684 TB Finsterwolde
(0597) 521 378
info@landschapoldambt.nl

Kamer van Koophandel: 01128786

Perscontact
Indien u een verzoek heeft voor meer informatie naar aanleiding van een persbericht of publicaties, neem dan contact op met:

L (Leonard) Teerling
Freya 16
9685 HA Blauwestad
(06) 1833 4709
landschapoldambt@ziggo.nl


Donateur worden
U kunt donateur worden, door overmaking van tenminste € 15,- op rekeningnummer NL62 RABO 0138 602 530 t.n.v. Stichting Landschap Oldambt. Als welkomgeschenk krijgt u ons (nieuwe) wandelgidsje toegezonden. Wij hopen dat u dan de komende jaren een minimale donatie van € 10,- naar ons overmaakt.

De wandelgidsjes zijn ook los verkrijgbaar voor € 7,50 bij verschillende toeristische informatiepunten. Bij toezending betalen niet-donateurs € 10,- incl. verzendkosten (donateurs betalen slechts € 9,-) . Gaarne bij uw betaling vermelden: "wandelgidsjes", alsmede uw naam en adres.

ANBI
Onze stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat uw donatie aan ons, aftrekbaar is van de door u te betalen inkomstenbelasting. Voor ons betekent het dat over schenkingen en legaten geen belasting verschuldigd is.
Meer informatie over schenkingen en donaties aan Algemeen Nut beogende Instellingen is beschikbaar op de website van de belastingdienst.

Als ANBI-instelling moeten wij voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals vermelding op onze website van o.a. eventuele bezoldiging bestuursleden, doelstelling van de stichting, verantwoording van de uitgaven en daarmee ook de publicatie van jaarrekening en financieel beleidsplan.

Copyright © 2008, Stichting Landschap Oldambt. Alle rechten voorbehouden   -   Foto's © Fotografie Willem Friedrich