Landschap Oldambt
      GÉÉN WIN(D)GEWEST!

Ziet u het al voor u? Windturbines in de duinen. Gruwelijk niet? In één klap een uniek gebied naar de knoppen. Windturbines op de Limburgse heuvels dan? Vreselijk toch?
Waarom dan mogelijk wel honderden windturbines van 200 meter hoog (= 2x de Martinitoren!) in een even uniek gebied: het weidse Oldambt.

Een ver-van-mijn-bed-show? Vergeet het maar.
Energiebazen buitelen over elkaar heen om het Oldambt vol te plempen met giga-palen van beton en staal. Het is wildwest. Op meer dan zeven locaties bestaan plannen voor windparken. Het Oldambt wordt één industrieterrein.

Voordat u het beseft is ons unieke Oldambt straks één woud van windmolens! De Stichting Landschap Oldambt (SLO) staat sympathiek tegenover windenergie, maar vindt behoud en bescherming van dit nog grotendeels ongeschonden gebied nog belangrijker.

Protesteer daarom met ons mee.
Géén windturbines in het Oldambt!
Naar ZEE ermee . . . . . . . !


Op 15 mei hebben wij, samen met andere organisaties, bijna 4.000 handtekeningen (waarvan bijna 900 uit het Oldambt) in Den Haag aangeboden aan de verantwoordelijke politici. Omdat er in de komende half jaar onderzoek zal worden gedaan naar milieu-effecten en draagvlak onder de bevolking en maatschappelijke organisaties, gaan wij door met het verzamelen van steunbetuigingen.
Uw steun blijft daarom hard nodig! Steun ons in de strijd tegen die monsters van beton en staal, teken de petitie vr 1 november 2012 en attendeer ook uw relaties op onze oproep.

Ga hiervoor naar de website:
http://oldambtgeenwindgewest.petities.nl
en vul uw naam en woonplaats in.

Met onze dank!
Stichting Landschap Oldambt, en de
Verenigingen voor Dorpsbelangen Oldambt

Copyricht 2008, Stichting Landschap Oldambt. Alle rechten voorbehouden   -   Foto's Fotografie Willem Friedrich